KİMLER BAŞVURABİLİR

  • Patenti bulunan ya da Patent başvurusu yapmış olup patentlenme süreci devam eden buluş sahipleri,
  • Patentini geniş kitlelere tanıtmak ve sergilemek isteyenler,
  • Patentini ticarileştirilmek için kaynak arayanlar,
  • Network oluşturma arayışı içinde olanlar,
  • Ortak Ar-Ge partneri arayanlar,
  • Özgün ürün veya teknolojiler arayışı içinde olan,
  • Mevcut ürün veya süreçlerini geliştirmeye ihtiyaç duyanlar ile çözümlenmesi gereken teknolojik sorunları olan,

Tüm Kamu/Özel Sektör ve STK’ların Yöneticileri, Üniversiteler, Akademisyenler, ARGE Birimi Çalışanları, Teknik Elemanları, İleri Teknoloji Enstitüleri, Kamu Ve Özel Araştırma Merkezleri, Teknoloji Esaslı Firmaların Bünyesindeki Araştırmacılar, Yöneticiler Ve Teknik Personel başvuru yapabilir.