SELÇUK TTO HAKKINDA

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 23. toplantısında, üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kaynakları ile desteklenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla oluşturulan 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı (1513 kodlu), üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.


TÜBİTAK 1513 programı tarafından desteklenen ilk 10 TTO’dan birisi olan SELÇUK Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulduğu 2006 yılından bu yana giderek güçlenerek, alanında başarılı Teknoloji Transfer Ofis’lerinden birisi konumuna yükselmiş ve TÜBİTAK’tan aldığı destekle 2013 yılında faaliyetlerini zirveye taşımıştır.


SELÇUK TTO’nun performans kriterleri hedeflerine ulaşması için çalışanlarının kişisel özellik, bilgi ve beceri kapasitelerinin stratejik ve dinamik bir şekilde yönetilmesi, kaliteli insan kaynağının bulunması, geliştirilmesi, ödüllendirilmesi ve TTO’nun tercih edilen bir ara yüz olmasını sağlamak, doğru çözümler üreterek, sürekli ve vizyonel geliştirme çalışmalarımızı devam ettirmektir.